Everlux LLL


Low Location Level-skilt (LLL-skilt) plasseres i en høyde på 400 mm på vegger og også på gulvnivå iht. ISO 16069:2004. Skilt plassert i denne høyden er fortsatt den mest effektive måten man kan finne rømningsveier på i omgivelser med røyk eller lite lys (25 lux).

Tekniske egenskaper

Eksitasjonsbetingelser for klassifiseringsformal: stimulering fra Xenon-pære, med 1000 lux i 5 minutter
Standarder
Luminans (mcd/m2) (Tid etter at lyskilden er fjernet)
Periode med lyssvekkelse
10 minutter
30 minutter
60 minutter
Luminans høyere enn 0.3 mcd/m2
NS3926-2140...201800
ISO 16 069
140...
201800

150...212000

Krav til ytelse på stedet
Standarder
Luminans (mcd/m2) (Tid etter at lyskilden er fjernet)
10 minutter
30 minutter
60 minutter
NS3926-1/2
Classe BKL1
...
10
...
Classe BKL2
...
...
10
Classe BKL1 escadas...20...
Classe BKL2 escadas......20
 (1)
80.3
2813
 (2)
67.8
24.6
11.4
 (3)
57
22
11
(1) i henhold til NS 3926-2, stimulering fra lysstoffrør (6500 K), med 25 lux i 60 minutter
(2) i henhold til NS 3926-2, stimulering fra lysstoffrør (4000 K), med 25 lux i 60 minutter
(3) i henhold til NS 3926-2, stimulering fra lysstoffrør (3000 K), med 25 lux i 120 minutter

Skilt og markeringsstriper til vegger: 2mm hardplast med høy etterlysende effekt som kan oppnås ved stimulering fra omgivende lys på kun 25 lux.
Markeringsstriper og skilt til fortau og trapper: Selvklebende og sklisikkert polykarbonat med en tykkelse på 0.3mm. Høy etterlysende effekt kan oppnås ved stimulering fra omgivende lys på kun 25 lux.
Trykkeprosess: Silketrykk, med UV-bestandig kvalitetsmaling. 5 års garanti.
Overflate: Antistatisk, lett å rengjøre og sklisikker (når det gjelder skilt og markeringsstriper for fortau)
Kjemiske egenskaper: Ikke-radioaktiv, fosfor- og blyfri.tilbake