Hva er fotoluminescens?

Fotoluminescens (etterlysing) er utlading av elektromagnetisk stråling (fotoner) fra et stoff som er blitt eksponert for lys.
Når fotoluminescerende stoffer blir utsatt for ultrafiolett stråling, sender de ut synlig lys forårsaket av eksitasjon av atomer. Atomene eksiteres av ultrafiolett stråling, og absorerer energi som de sender ut over tid i form av synlig lys, helt til alle atomene har falt tilbake til grunntilstanden sin.


Eksiteringen av fotoluminescerende (etterlysende) sikkerhetssystemer er derfor en forutsetning for utsending av lys. Samtidig avhenger styrken på lyset som sendes ut fra den fotoluminescerende overflaten, av mengden energi som stoffet har absorbert (avhengig av UV-strålingens varighet og energi og av bølgelengden og frekvensen på strålingen). Det vil si at styrken på lyset er avhengig av hvor lenge stoffet eksponeres for lys, og hva slags type lys som stimulerer skiltet.

Effekten av stimulerende lys på etterlysende produkter

Stimuleringskilde (lampetype)


Lysrørlampe (varmhvit, 3000 K)

Lysrørlampe (nøytralhvit, 4000 K)Lysrørlampe (dagslys – 6500 K)


LED1 (varmhvit, 3000 K)

LED (kaldhvit – 5000 K)

MH (Metal Halide) (6300 K)

Halogenlampe (2900 K)

Høytrykks-natriumdamp (2000 K)
Glødelampe

Tester utført med en stimulering på 25 lux i 15 minutter

Forklaring Effekt  Høy Middels Lav

(1) LED – en LED-lampe (LED: Light Emitting Diode) er en halvlederbasert lyskilde


Hva er etterlysende sikkerhetsskilt, og hvorfor må de være etterlysende?

Etterlysende sikkerhetsskilt er skilt som har et resinbelegg som inneholder etterlysende (fosforiserende) bestanddeler.
Formålet til et etterlysende skilt er på effektiv måte å formidle et bestemt budskap, for eksempel å angi plasseringen av alarmutstyr, brannvernutstyr, sikkerhetsutstyr osv. Det kan også vise rømningsveier (utganger, dører osv.), farer, forpliktelser eller forbud, og det skal være fullstendig forståelig, også i situasjoner der lyset er borte.
Everlux-produktenes svar på markedets behov og nasjonale og internasjonale bestemmelser sikres gjennom kontinuerlig utvikling av og investering i nye produkter og nye tekniske løsninger.
tilbake