Everlux RL


Reflekterende etterlysende skilt er unike produkter som kombinerer to skiltkonsepter: refleksjon og fotoluminescens (fosforisering). Dette gjør at skiltet dekker to funksjoner:
  • Når skiltet mottar eksternt, direkte lys i form av lys fra billykter eller lommelykter, reagerer det reflekterende, på samme måte som trafikkskilt. Lyset reflekteres tilbake i samme retning som det kom fra, noe som gjør det lett å lese skiltet og dets budskap.

  • Ved fravær av direkte lys sørger skiltets etterlysingsegenskaper for at det avgis lagret lys som er mottatt fra omgivelseslys og direkte lys fra billykter. Denne prosessen sørger for at skiltet kan avgi sitt budskap i en periode på minst 340 minutter, noe som er minimumskravet iht. gjeldende bestemmelser.
Everlux RL-skilt produseres med et LLL-pigment (Low Location Lighting-pigment) som er utviklet spesielt for steder med redusert omgivelseslys, ned til et minimum på 25 lux.

Everlux-RL-skilt er også ekstremt effektive i situasjoner der brann- og redningstjenester trenger å lokalisere utstyr for brannbekjempelse, for eksempel hydranter eller stigerør. Skiltenes reflekteringsegenskaper gjør at utstyret raskt kan identifiseres ved hjelp av billykter eller lommelykt.

Dette er den ideelle typen merking for parkeringshus, handlesentre og gruver.
Tekniske egenskaper

Den retro-reflekterende bakgrunnen som brukes på Everlux-RL-produkter, overholder koeffisientverdiene til retro-reflektive produkter som spesifisert i den europeiske standarden EN 12899-1:2001 for vertikale skilt.

Med utgangspunkt i en observasjonsvinkel på 20’ (0,33º) og en inngangsvinkel på +5º, er retro-refleksjonskoeffisienten som følger:

Retro-reflekterende bakgrunn i hvitt
Retro-refleksjonskoeffisient i lx•.m2
EN 12899-1: 2001
50

60


Etterlysende egenskaper

Everlux-RL -produktene overholder de internasjonale standardene DIN 67510-1:2009 og ISO 16 069:2004. Ved stimulering på 1000 lux i 5 minutter, og ved stimulering fra omgivende lys på kun 25 lux i 15 minutter, har produktene følgende etterlysingsegenskaper:

Standarder
Luminans (mcd/m2)
(Tid etter avsluttet stimulering)
Autonomi
10 minutter
60 minutter
Tid med luminans over
0.3 mcd/m2

57(1)
7 (1)
845 (1)
28 (2)
3.6 (2)
460 (2)
20 (3)
2.9 (3)
380 (3)

(1) Verdier oppnådd i tester med stimulering fra en Xenon-pære, med 1000 lux i 5 minutter, i henhold til DIN 67510 og 1:2009
(2) Verdier oppnådd i tester med stimulering fra en OSRAM L18W/765-dagslyseffektpære (6500 K) – med 25 lux i 15 minutter, i henhold til ISO 16 069:2004
(3) Verdier oppnådd i tester med stimulering fra en hvit OSRAM L18W/840-pære (4000 K) – med 25 lux i 15 minutter, i henhold til ISO 16 069:2004


tilbake