Rømningsplaner

Standarden ISO 23601:2009 etablerer konstruksjonsprinsipper for viste rømningsplaner som inneholder informasjon relatert til brannsikkerhet, rømning, evakuering og berging av personer i anlegget. Disse planene kan også brukes av intervensjonsstyrker i nødssituasjoner og er ment å ha form av skilt på offentlige steder og arbeidsplasser.
Rømningsplanene skal være utformet i samsvar med evakueringsstrategien for anlegget og være rettet mot de spesifikke behovene til personene på stedet eller deler av stedet.

Rømningsplaner er et meget viktig supplement til sikkerhetsskilt. De viser rømningsveien og bygningsplanen og bidrar til å lære opp brukerne av en bygning i hva de skal gjøre i en nødssituasjon.

Rømningsplaner skal plasseres på en slik måte at de fanger oppmerksomheten, og slik at de er forståelige og lesbare for målgruppen. Rømningsplaner skal festes permanent og er ment å plasseres:

a) på steder der brukerne får anledning til å lære seg hvordan de rømmer, og

b) på strategiske punkter langs rømningsveien:
  • i alle etasjer ved hovedinngangene
  • inngangspartier og korridorer
  • ved heiser og trapper
  • i hvert av rommene, for eksempel hotellrom
  • på egnede steder der folk møtes, for eksempel kafeteriaer, kontorsentre, møterom osv.
  • i viktige kryss mellom ferdselsårer
Tekniske egenskaper

Tid etter borttak av lyskilden
(i minutter)
Luminans (mcd/m2)
Periode med lyssvekkelse (minutter)
10 minutter30 minutter60 minutter
Luminans høyere enn 0.3 mcd/m2
NS 3926-1-10 mcd/m2(*)10 mcd/m2(**)340 minutter
NS 3926-2
140-201800 minutter
215 mcd/m265 mcd/m230 mcd/m23100 minutter
Målekriterier i henhold til NS 3926-2
(Kapittel 4 Laboratoriemåling av etterlysende produkter)

Viser skiltets luminans, i millicandela per kvadratmeter (mcd/m2), 10 minutter etter at lyskilden er fjernet.

(*) Brannklasse 1, (**) Brannklasse 2 og 3

Materiale: etterlysende hardplast, 2mm tykk
Trykk: silketrykk, blank og UV-bestandig kvalitetsmaling med 5 års garanti
Overflate: antistatisk og lett å rengjøre
Brannmotstand: klasse M1
Kjemiske egenskaper: ikke-radioaktiv, fosforfri, blyfri og ikke-giftig
 


tilbake