Valg av skilt

#
Piktogrammer


Skilttyper


Skiltstørrelse og synsavstand#Piktogrammer

Standarden ISO 3864-1:2011 spesifiserer et system av geometriske former og sikkerhetsfarger som skal brukes til bestemte grafiske symboler på sikkerhetsskilt. Den gjelder skilt som gir informasjon om tiltak som kreves for å forhindre eller redusere risiko for ulykker, som varsler om mulig fare, og som er relatert til bestemte nødssituasjoner, inkludert angivelse av rømningsveier og plassering av brannvernutstyr. I tabellen nedenfor ser du betydningen av geometriske figurer, sikkerhetsfarger og kontrastfarger:


Farge

Form

BetydningSymbolfargeEksempel
Brannvernutstyr Hvit
AdgangsforbudSvart
AdvarselSvart
Offentlig informasjonHvit
ObligatoriskHvit
Rømningsvei Hvit


Skilt for rømningsveier og førstehjelpHvit


#Skilttyper

For at skiltene skal fungere korrekt, må de monteres i riktig synsvinkel.


Type 1 (ensidig)
Parallelt veggmontert skilt.
Type 2 (tosidig)
Tosidig skilt montert vinkelrett på veggen, festet på aluminiumsbraketter.
Merk: Braketten skal alltid monteres på venstre side av skiltet som illustrert i katalogen, dvs.: på figur 1 skilt N 00 08 type 2, og på figur 2 skilt N 00 03 type 2.
Type 2 "Fleksibel”
Type 2 "Fleksibel” skilt er en utvikling av standardalternativene for aluminium og er tilgjengelig med fleksibel brakett. Disse lette skilt Type 2 er laget av 2 mm hardplast med 90º fleksibilitet i festet. De kan vanligvis installeres uten behov for hullboring og tilbyr den ideelle løsningen når man skal ha skiltene godt synlig i korridorer, trapperom osv.
Type 3 (tosidig)
Hengende tosidig skilt, henges fra taket. Skiltet leveres med hull i de øvre hjørnene slik at egnet festemiddel kan brukes (medfølger ikke).
Type P (panoramaskit)
Det mest synlige skiltet.
Disse skiltene trykkes på begge overflater og garanterer en synsvinkel på 180º.


#Størrelser og synsavstand
Størrelsen på skiltet avhenger av hvor lang avstand skiltet skal kunne være leselig fra. Tabellen nedenfor viser maksimal synsavstand for hvert av Everlux-skiltene, basert på ISO 3864 - 1 (ref.: NS3926:2009)
Z – er avstandsfaktoren
l – er synsavstanden (m)
h – er høyden på skiltet (mm)

Størrelsen på skiltet avhenger av hvor lang avstand skiltet skal kunne være leselig fra. Tabellen nedenfor viser maksimal synsavstand for hvert av -skiltene, basert på NS 3926-1:2017.

Geometrisk formBetydningEverlux skiltstørelser (mm)
h skiltets høyde (mm)
l synsavstand (m)

Skilt for rømningsveier og
brannslukkings- utstyr

(Z=100)

100x100808
150x15013113
200x200180
18
300x300278
28
400x400376
38
600x600560
56

Skilt for rømningsveier og
brannslukkings- utstyr

(Z=100)
150x50364
200x50
36
4
200x70
57
6
300x7057
6
200x10080
8
300x100808
400x100808
400x12098
10
300x150129
13
450x15012913
600x15018013
400x200180
18
600x200180
18
800x200276
18
600x30027628
900x300276
28
1200x400364
36
1200x600520
52

Forbuds- og
påbudsskilt

(Z=100)
100x100808
150x15013113
200x200180
18
300x300278
28
400x400376
38

Fareskilt

(Z=100)
100x10056
6
150x15094
9
200x200130
13
300x300193
19
400x400264
26

Merk: Avstandsfaktoren (Z) er antatt som en generell verdi på 100 som definert av NS 3926-1:2017.tilbake