Sertifisering

 
Tekniske garantier for markedet
Opplysninger om etterlysende egenskaper og ytelse er trykt på alle Everlux-skilt i henhold til NS- og ISO-standardkrav. Dette gir forbrukerne korrekt informasjon og en garanti om at de får et produkt av høy kvalitet.

Eksempel:

 
 
 
Dette gjør at skiltene samsvarer med annet sikkerhetsutstyr der tekniske opplysninger er angitt på apparatet, f.eks. brannslukkingsapparater.
På alle etterlysende Everlux-sikkerhetsskilt er tekniske egenskaper påtrykt, med angivelse av ytelse i henhold til NS- og ISO-standardkrav.
Dermed får spesifiseringsinstanser og forbrukere et godt beslutningsgrunnlag for valg av skilt.
Kvaliteten på Everlux-sikkerhetsskilt sikres av et system for fortløpende kvalitetskontroll, og alle etterlysende Everlux-produkter har typegodkjenningsbevis fra Lloyd’s Register.
Måling av lysstyrke i henhold til NS- og ISO-standarder gjennomføres i Everlux-laboratoriet, der alt måleutstyr stilles inn av et godkjent offentlig organ.


Selskapets sertifiseringer:

  • ISO 9001 Sertifiserer organisasjonens kvalitetssikringssystem (QMS)
  • OSHAS 18001 Sertifiserer organisasjonens helse-, miljø og sikkerhetssystem (HMS)
  • ISO 14001 Sertifiserer organisasjonens miljøsikringssystemtilbake