Tekniske artikler


Ny standard NS 3926: 2009

Teknisk sammendrag av NS 3926-1: 2009 – Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk

1. oktober 2009 utga Standard Norge den nye standarden NS 3926-1: 2009 – Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk.

Vi har analysert NS 3926-1: 2009 og har utarbeidet et teknisk sammendrag av standarden. Dette dokumentet gir en generell forståelse av standarden og inneholder eksempler på korrekte systemer for sikkerhetsskilting i de mange forskjellige sammenhengene som er beskrevet.
tilbake