Tekniske artikler


Ny standard NS 3926-1:2017


Teknisk sammendrag av NS 3926-1: 2017 – Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk

Standard Norge den nye standarden NS 3926-1: 2009 – Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk.

Vi har analysert NS 3926-1 og har utarbeidet et teknisk sammendrag av standarden. Dette dokumentet gir en generell forståelse av standarden og inneholder eksempler på korrekte systemer for sikkerhetsskilting i de mange forskjellige sammenhengene som er beskrevet.
tilbake