Everlux AL


"Ulykker de senere år, spesielt brannen i Gotthard-tunnelen i juni 2001, viser at det er selvberging som har det høyeste livreddende potensialet ved ulykker i tunneler, og bruken av et tilstrekkelig antall tydelige og selvforklarende skilt som lokaliserer redningsutstyret i tunnelen, er derfor et viktig virkemiddel, som dessuten kan implementeres til en relativt lav kostnad."

Som et tiltak mot tunnelulykker og følgene av slike har Europaparlamentet og Rådet vedtatt direktiv 2004/54/EF, der det defineres minimumskrav til sikkerhet i tunneler i det europeiske veinettet.

Etterlysende egenskaper

Everlux AL-skiltene er belagt med skadebestandig gjennomsiktig film som beskytter mot hærverk og miljøforhold som vann og fukt.

Eksitasjonsbetingelser for klassifiseringsformal: stimulering fra Xenon-pære, med 1000 lux i 5 minutter
Standarder
Luminans (mcd/m2) (Tid etter at lyskilden er fjernet)
Periode med lyssvekkelse
10 minutter
30 minutter
60 minutter
Luminans høyere enn 0.3 mcd/m2
NS3926-2140...201800
ISO 16 069
140...
201800
150...212000

Krav til ytelse på stedet
Standarder
Luminans (mcd/m2) (Tid etter at lyskilden er fjernet)
10 minutter
30 minutter
60 minutter
NS3926-1/2
Classe BKL1
...
10
...
Classe BKL2
...
...
10
Classe BKL1 escadas...20...
Classe BKL2 escadas......20
 (1)80.3
2813
 (2)
67.8
24.6
11.4
 (3)
57
22
11

(1) i henhold til NS 3926-2, stimulering fra lysstoffrør (6500 K), med 25 lux i 60 minutter
(2) i henhold til NS 3926-2, stimulering fra lysstoffrør (4000 K), med 25 lux i 60 minutter
(3) i henhold til NS 3926-2, stimulering fra lysstoffrør (3000 K), med 25 lux i 120 minutter

Materiale: ekstra sterk aluminium med tykkelse på 2mm, etterlysende
Trykk: silketrykk, høyblank maling med god UV-bestandighet
Brannmotstand: flammesikker og overholder kravene i IMO-resolusjon A653 (16) med endringer fra resolusjon MSC.61 (67) Annex1, del 5: "Surface Flammability”, og med kravene I del 2: "Smoke and Toxicity Test”.
Kjemiske egenskaper: ikke-radioaktiv, fosforfri, blyfri og ikke-giftig
Garanti: Forutsatt normale monteringsforhold og riktig rengjøring gis det fem års garanti.

Skiltene leveres med en transparent film som beskytter mot hærverk. Denne beskytter også skilt som er montert i fuktige omgivelser eller er eksponert for vann.


tilbake