EverluxEtterlysende sikkerhetsskilt for:
  • Installasjoner for høy montering. Skilt plassert i denne høyden er ment for alle brukere innenfor et bestemt område. Ideelt sett plasseres de i en høyde på 1,8–2,0 m, iht. ISO 16069:2004. Skiltene plasseres i denne høyden for å sikre god synlighet på mellomlange til lange synsavstander (10–30 m).

  • Mellomhøye installasjoner i "ansiktshøyde". Skilt plassert i denne høyden er ment for personer som skal bruke utstyret og/eller følge instruksjonene som gis. Ideelt sett plasseres de i en høyde på 1,2–1,8 m, iht. ISO 16069:2004. Skilt plassert i denne høyden er beregnet på å gi tilleggsinformasjon om hvordan utstyret skal brukes på en riktig og trygg måte, og om hvilke tiltak som skal gjøres i en nødssituasjon.
Everlux har også et utvalg av produkter ment for lav montering (Low Location Level-installasjoner – LLL). Skilt plassert i denne høyden er ment for personer som tvinges til å krype på grunn av røyk. De plasseres i en høyde på 400 mm på vegger og også på gulvnivå iht. ISO 16069:2004. Skilt plassert i denne høyden er fortsatt den mest effektive måten man kan finne rømningsveier på i omgivelser med røyk eller lite lys (25 lux).

Tekniske egenskaper

Tid etter borttak avlyskilden
(i minutter)
Luminans (mcd/m2)
10 minutter30 minutter 60 minutter
NS 3926-1  ...
10 mcd/m2 (*) 10 mcd/m2 (**)
NS 3926-2140 mcd/m2...20 
215 mcd/m2 65 mcd/m2 30 mcd/m2

 Målekriterier i henhold til NS 3926-2 (Kapittel 4 Laboratoriemåling av etterlysende produkter)

Viser skiltets luminans, i millicandela per kvadratmeter (mcd/m2), 10 minutter etter at lyskilden er fjernet.

(*) Brannklasse 1, (**) Brannklasse 2 og 3

Luminans høyere enn 0.3 mcd/m2 Periode med lyssvekkelse (minutter)
NS 3926-2 1800 minutter
3100 minutter

  Målekriterier i henhold til NS 3926-2

Periode med lyssvekkelse: Dette er tiden, angitt i minutter, der luminansen er høyere enn 0.3 mcd/m2, en verdi som er ca. 100 ganger større enn grensen for hva som er synlig.

Materiale: etterlysende hardplast, 2mm tykk
Trykk: silketrykk, blank og UV-bestandig kvalitetsmaling med 5 års garanti
Overflate: antistatisk og lett å rengjøre
Brannmotstand: klasse M1
Kjemiske egenskaper: ikke-radioaktiv, fosforfri, blyfri og ikke-giftig


tilbake