Støysone - N 21 04

Varselskilt

Støysone
Størrelsen (mm):
100x100
150x150
200x200
Materiale:
Etterlysende hardplast
Skilttypen:
Parallelt veggmontert skilt