Skilt for tunneler - Ekstra store skilt til nødutganger i tunneler

Ekstra store skilt til nødutganger i tunneler
tilbake