Fortsett ned til venstre (angir nivåendring) - N 01 66

Skilt for rømningsveier med tospråklig tekst (norsk/ engelsk)

Fortsett ned til venstre (angir nivåendring)
Størrelsen (mm):
300x100
400x150
600x200
Materiale:
Etterlysende hardplast
Skilttypen:
Parallelt veggmontert skilt