Fortsett opp til venstre (angir nivåendring); Fortsett videre framover og over til venstre når skiltet henger i et åpent område - N 00 09

Skilt for rømningsveier i henhold til NS 3926 og ISO-standarder

Fortsett opp til venstre (angir nivåendring); Fortsett videre framover og over til venstre når skiltet henger i et åpent område
Størrelsen (mm):
200x100
300x150
400x200
600x300
Materiale:
Etterlysende hardplast
Skilttypen:
Parallelt veggmontert skilt
Farge:
Grønn