2023-05-12
Kan du identifisere brannslokkingsutstyret på riktig måte?
Noen ganger befinner alle brannslokkingsmidlene seg i ett og samme område, slik at man må identifisere tre forskjellige enheter på et begrenset område, for eksempel et brannslokkingsapparat, en slangetrommel og en brannalarm.
2023-05-12
Kan du identifisere brannslokkingsutstyret på riktig måte?
Noen ganger befinner alle brannslokkingsmidlene seg i ett og samme område, slik at man må identifisere tre forskjellige enheter på et begrenset område, for eksempel et brannslokkingsapparat, en slangetrommel og en brannalarm.

Da kan det raskt oppstå problemer hvis man bruker tre forskjellige skilter. Tre skilter kan gjøre det vanskelig å identifisere utstyret, og det kan oppstå forvirring rundt hvordan budskapet skal forstås, spesielt i nødssituasjoner, når vi ikke tenker like klart som ellers.

Til slike tilfeller har Everlux laget ett enkelt panoramabrannskilt med piktogrammer for alle de tre brannslokkingsenhetene.
Skiltet gjør det ikke bare lettere å identifisere brannslokkingsmidlene, det er også andre fordeler forbundet med å bruke et slikt skilt:
 • Full forståelse – klar forståelse av budskapet;
 • Estetikk – oppmerksomhet på estetikken i omgivelsene;
 • Flere besparelser – lavere installasjons- og produksjonskostnader.
Ta kontakt med oss (lenke til kontaktperson) hvis du har spesifikke behov. Vi kan utforme et panoramaskilt med piktogrammer tilpasset dine behov.

2020-06-18
“COVID-19 risikoforebyggende” skilting
Everlux har utviklet en rekke sikkerhetsskilt for å angi atferden som kreves for å forebygge og redusere risikoen for eksponering for Covid-19-smitte:
2020-06-18
“COVID-19 risikoforebyggende” skilting
Everlux har utviklet en rekke sikkerhetsskilt for å angi atferden som kreves for å forebygge og redusere risikoen for eksponering for Covid-19-smitte: 


 

  Sikkerhetsprosedyrer

  Rengjøringsprosedyrer, bruk av munnbind og personlig beskyttelse  Spesielle fareskilt, varselskilt, påbudsskilt og forbudsskilt

  Skilt som kan festes til gulvet for å avgrense områder og angi avstander i arbeidsmiljøer
Klikk HER hvis du vil se alle tilgjengelige skiltløsninger.

2019-05-09
Merking av rømningsveir i høyspenningsrom
Dette kapittelet omfatter de -skiltene som kan kombineres i et system for implementering av NS 3926 i høyspenningsområder.
2019-05-09
Merking av rømningsveir i høyspenningsrom
 • Merking av enkeltblads rømningsdør

Rømningskilt
N 00 10
Rømningsplan 
N 06 24
Skilt for vertikale trykkstangshåndtak
N HH NO
Lavt plasserte belysningsstriper. • Merking av dobbeltblads rømningsdør


Rømningskilt 
N 00 10
Rømningsplan 
N 06 24
Skilt for vertikale trykkstangshåndtak
N HH NO
Lavt plasserte belysningsstriper. • Merking av rømningsvei med ledestriper montert direkte på gulvetLavt plasserte belysningsstriper.
 • Trappemerking for rømningsvei

Rømningskilt
Lavt plasserte belysningsstriper.
Lavt plassert belysning L-er for merking av trinnkanten.
 • Hindring/faremarkering langs rømningsvei


Markeringsstriper for hinder.
Lavt plasserte belysningsstriper.
Rømningskilt
Lavt beliggende belysningsplater for merking av overflater med metallnetting.
N 43 71 og N 43 72
  2017-11-07
  Er åpningsmekanismen på nødutgangsdørene ordentlig merket?
  I forbindelse med innføringen av NS 3926, Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk, og denne standardens implementering over hele landet ble det økt oppmerksomhet rundt etterlysende sikkerhetsskilt. Forståelig nok vektla standarden særlig lyssystemer for lav montering, som ved en brann kan lede det evakuerende personellet til nødutgangen på en effektiv måte. LLL-systemer (systemer for lav montering) er et viktig tiltak, men standarden fremhever også viktigheten av skilt for mellomhøy montering.
  2017-11-07
  Er åpningsmekanismen på nødutgangsdørene ordentlig merket?
  I forbindelse med innføringen av NS 3926, Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk, og denne standardens implementering over hele landet ble det økt oppmerksomhet rundt etterlysende sikkerhetsskilt. Forståelig nok vektla standarden særlig lyssystemer for lav montering, som ved en brann kan lede det evakuerende personellet til nødutgangen på en effektiv måte. LLL-systemer (systemer for lav montering) er et viktig tiltak, men standarden fremhever også viktigheten av skilt for mellomhøy montering.

  I dag ønsker vi å sette fokus på en svært aktuell skiltserie innenfor det store utvalget av skilt for mellomhøy montering – skilt for døråpningsmekanismer.

  Det finnes en rekk e typer mekanismer for åpning av dører og nødutgangsdører. Enkelte av disse, for eksempel skyvestenger, er påkrevd i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK 10) for bestemte rømningsveier. NS 3926 fremhever viktigheten av å merke døråpningsmekanismene med egnede etterlysende skilt som i en nødssituasjon umiddelbart forteller brukerne hvordan de åpner døren og kommer seg i sikkerhet, også i tilfeller der lyset er borte. Denne standarden sier følgende:

  7.5 Rømningsdører
  Åpne- og laseanordninger, og dørkarmer merkes i henhold til 5.9.1.
  (...)

  5.9.1 Merking av dører
  (...)

  Åpne- og laseanordninger pa rømningsdører skal identifiseres tydelig ved a merke dørhandtaket eller
  andre åpningsmekanismer pa døren (...)

  Markeringsskilt ved rømningsdører skal monteres pa vegg ved siden av beslaget for apning av dør. (...)

  Everlux leverer sikkerhetsskilt for døråpningsmekanismer av så å si enhver type:  Kontakt din lokale Everlux-forhandler og sørg for at døråpningsmekanismene dine blir riktig skiltet.
  Ikke nøl med å kontakte oss hvis du trenger mer informasjon om skilt for døråpningsmekanismer eller andre skiltløsninger, vi bistår gjerne med teknisk veiledning.

  2017-04-11
  Besøk oss på Brannvernkonferansen
  Den 24. og 25. april møtes fagfolk fra brannvernbransjen på Brannvernkonferansen 2017 for å diskutere viktige spørsmål innen brannvern og for å gjøre seg kjent med nye produkter og løsninger.
  2017-04-11
  Besøk oss på Brannvernkonferansen
  Den 24. og 25. april møtes fagfolk fra brannvernbransjen på Brannvernkonferansen 2017 for å diskutere viktige spørsmål innen brannvern og for å gjøre seg kjent med nye produkter og løsninger.

  Everlux har fornøyelsen av å stille ut for første gang på dette arrangementet, som promoteres av Norsk brannvernforening, og vi vil være glade hvis du sier ja til invitasjonen om å treffe oss på The Qube, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

  Vi vil være å finne på stand 16, der vi presenterer et utvalg av Everlux’ store portefølje av fotoluminescente sikkerhetsskilt, nærmere bestemt disse produktseriene:
  • Everlux LLL - lavtmontert lyssystem i henhold til NS 3926 og TEK 10
  • Everlux rømningsplaner i henhold til NS 3925
  Du er velkommen til vår stand, der du kan ta opp dine behov for sikkerhetsskilt med våre medarbeidere og få med deg en Everlux-katalog på veien.

  Vi ses i Oslo!