Produktkvalitet

Produktkvaliteten sertifiseres av Lloyd's Register i samsvar med Lloyd's Register Type Approval, noe som gir markedet, spesielt Ertecnas kunder, en garanti for at produktene overholder alle krav som stilles til dem.Produksjons- og tjenestekvaliteten sertifiseres av Bureau Veritas Certification i samsvar med referansestandarden ISO 9001 og demonstrerer selskapets forpliktelse overfor markedet generelt, og overfor sine kunder spesielt, når det gjelder fortløpende evaluering av ytelse og effektivitet i arbeidsprosessene, som utvikles kontinuerlig.

Company certifications:
  • ISO 9001 Organisasjonens kvalitetssikringssystem;
  • ISO 45001 Organisasjonens HMS-system
  • ISO 14001 Organisasjonens miljøsikringssystem
Everlux er oppmerksomme på at de miljømessige virkningene av selskapets aktiviteter er vesentlige i et bærekraftperspektiv, og er derfor sertifisert av Bureau Veritas Certification i samsvar med referansestandarden ISO 14001.

Everlux legger vekt på helse og sikkerhet som en viktig faktor innenfor bærekraftig forretningsutvikling og er i tråd med dette sertifisert av Bureau Veritas Certification i samsvar med referansestandarden ISO 45001.

Derfor utføres aktivitetene i samsvar med gjeldende lovgivning og forskrifter for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Man benytter integrerte styringsprosesser, som inkluderer risikovurdering og definering av egnede virksomhetskontroller, med sikte på å sørge for et godt og sikkert arbeidsmiljø.

tilbake