Image

Når man opererer i så forskjellige markeder, er det avgjørende at både produktets og varemerkets image er riktig definert, forstått og respektert av alle.
Kun på den måten kan vi nå våre målsetninger og gjennomføre vår kommunikasjonsstrategi, noe som gjør at det blir stadig viktigere å være konsekvente i all kommunikasjon.

Med dette for øyet har vi utviklet et omstrukturerings- og designprosjekt for varemerkenes image, og dette er resultatene. De nye brukinstruksene og opplysninger om konstruksjonen av produktene utgjør hoveddelen av standardhåndboken.
tilbake