Jordet og kortsluttet | Grounded and short-circuited - N 30 14

Varselskilt

Jordet og kortsluttet | Grounded and short-circuited
Størrelsen (mm):
300x100
Materiale:
Selvklebende etterlysende vinyl
Skilttypen:
Parallelt veggmontert skilt