Pil Rett - N 75 16

Rømningsveier og førstehjelputstyr

Pil Rett
Størrelsen (mm):
200x200
300x300
400x400
Materiale:
3mm tykk aluminiumsblanding
Skilttypen:
Parallelt veggmontert skilt
Farge:
Grønn
Grønn