2023-03-09
Kan du identifisere brannslokkingsutstyret på riktig måte?
Noen ganger befinner alle brannslokkingsmidlene seg i ett og samme område, slik at man må identifisere tre forskjellige enheter på et begrenset område, for eksempel et brannslokkingsapparat, en slangetrommel og en brannalarm.
2023-03-09
Kan du identifisere brannslokkingsutstyret på riktig måte?
Noen ganger befinner alle brannslokkingsmidlene seg i ett og samme område, slik at man må identifisere tre forskjellige enheter på et begrenset område, for eksempel et brannslokkingsapparat, en slangetrommel og en brannalarm.

Da kan det raskt oppstå problemer hvis man bruker tre forskjellige skilter. Tre skilter kan gjøre det vanskelig å identifisere utstyret, og det kan oppstå forvirring rundt hvordan budskapet skal forstås, spesielt i nødssituasjoner, når vi ikke tenker like klart som ellers.

Til slike tilfeller har Everlux laget ett enkelt panoramabrannskilt med piktogrammer for alle de tre brannslokkingsenhetene.
Skiltet gjør det ikke bare lettere å identifisere brannslokkingsmidlene, det er også andre fordeler forbundet med å bruke et slikt skilt:
 • Full forståelse – klar forståelse av budskapet;
 • Estetikk – oppmerksomhet på estetikken i omgivelsene;
 • Flere besparelser – lavere installasjons- og produksjonskostnader.
Ta kontakt med oss (lenke til kontaktperson) hvis du har spesifikke behov. Vi kan utforme et panoramaskilt med piktogrammer tilpasset dine behov.

2020-06-18
“COVID-19 risikoforebyggende” skilting
Everlux har utviklet en rekke sikkerhetsskilt for å angi atferden som kreves for å forebygge og redusere risikoen for eksponering for Covid-19-smitte:
2020-06-18
“COVID-19 risikoforebyggende” skilting
Everlux har utviklet en rekke sikkerhetsskilt for å angi atferden som kreves for å forebygge og redusere risikoen for eksponering for Covid-19-smitte: 


 

  Sikkerhetsprosedyrer

  Rengjøringsprosedyrer, bruk av munnbind og personlig beskyttelse  Spesielle fareskilt, varselskilt, påbudsskilt og forbudsskilt

  Skilt som kan festes til gulvet for å avgrense områder og angi avstander i arbeidsmiljøer
Klikk HER hvis du vil se alle tilgjengelige skiltløsninger.

2019-05-09
Merking av rømningsveir i høyspenningsrom
Dette kapittelet omfatter de -skiltene som kan kombineres i et system for implementering av NS 3926 i høyspenningsområder.
2019-05-09
Merking av rømningsveir i høyspenningsrom
 • Merking av enkeltblads rømningsdør

Rømningskilt
N 00 10
Rømningsplan 
N 06 24
Skilt for vertikale trykkstangshåndtak
N HH NO
Lavt plasserte belysningsstriper. • Merking av dobbeltblads rømningsdør


Rømningskilt 
N 00 10
Rømningsplan 
N 06 24
Skilt for vertikale trykkstangshåndtak
N HH NO
Lavt plasserte belysningsstriper. • Merking av rømningsvei med ledestriper montert direkte på gulvetLavt plasserte belysningsstriper.
 • Trappemerking for rømningsvei

Rømningskilt
Lavt plasserte belysningsstriper.
Lavt plassert belysning L-er for merking av trinnkanten.
 • Hindring/faremarkering langs rømningsvei


Markeringsstriper for hinder.
Lavt plasserte belysningsstriper.
Rømningskilt
Lavt beliggende belysningsplater for merking av overflater med metallnetting.
N 43 71 og N 43 72
  2019-05-09
  Skilt for områder beskyttet med aerosol-brannslukkingssystemer
  Det finnes flere internasjonale standarder vedrørende aerosol-brannslukkingssystemer; NFPA 2010 standard for faste aerosol-brannslukkingssystemer, ISO 15779: 2011 Kondenserte aerosol-brannslukkingssystemer – Krav og testmetoder for komponenter og systemdesign, installasjon og vedlikehold – Generelle krav, og CEN/TR 15276 Faste brannslukkingssystemer – Slukkingssystemer basert på fast stoff aerosol-generator. Alle disse standardene krever bruk av tilstrekkelige drifts-, advarsels- og evakueringsskilter i områder som er beskyttet med disse brannslukkingssystemene. Everlux-skiltene i dette kapittelet oppfyller disse kravene.
  2019-05-09
  Skilt for områder beskyttet med aerosol-brannslukkingssystemer
  Det finnes flere internasjonale standarder vedrørende aerosol-brannslukkingssystemer; NFPA 2010 standard for faste aerosol-brannslukkingssystemer, ISO 15779: 2011 Kondenserte aerosol-brannslukkingssystemer – Krav og testmetoder for komponenter og systemdesign, installasjon og vedlikehold – Generelle krav, og CEN/TR 15276 Faste brannslukkingssystemer – Slukkingssystemer basert på fast stoff aerosol-generator. Alle disse standardene krever bruk av tilstrekkelige drifts-, advarsels- og evakueringsskilter i områder som er beskyttet med disse brannslukkingssystemene. Everlux-skiltene i dette kapittelet oppfyller disse kravene.

  • Skilt for systemdrift

  N 14 10N 14 11
  N 14 12
  • Varsels- og instruksjonsskilter

  N 14 31N 14 32N 14 33N 14 34N 14 35
  N 14 21  • Varsels- og instruksjonsskilter


  NFPA 2010-standarden for faste aerosol-brannslukkingssystemer beskriver fordelene ved å bruke fotoluminescerende lavt plasserte belysningssystemer i rom som er beskyttet med aerosolsystemer. Den fastslår følgende:

  C. 10 bruk av lys av spesifikke bølgelengder og fotoluminescerende merkingssystemer. Lys spres mest effektivt av en partikkelstørrelse som er av samme dimensjon som det innfallende lyset. Ettersom lysets bølgelengde avviker fra størrelsen på aerosolens fordeling i luften og interferensen mellom partiklene, synker lyset og synligheten øker. Fordi strømdrevne aerosolprodukter har sine egne MMAD og brytningsindeks, vil hver brannundertrykkende komponent ha spesifikke bølgelengder av lys som trenger inn gjennom de utspredte partiklene med minimal spredning. Det er derfor mulig å undersøke ulike typer lys som kan brukes i de anvendte rommene, og avgjøre hvilke type belysning som er best egnet til bruk med en spesifikk drevet aerosol. (…)

  I en nødsituasjon der en aerosolbrannslukker med pulver frigjøres, kan elektriske eller batteridrevne belysningssystemer være upålitelige. I påvente av strømbrudd i nødssituasjoner, har et fotoluminescerende gulvbelysningssystem blitt utviklet som et alternativ til tradisjonell belysning. (...)

  (...) Således, vil et fotoluminescerende gulvmerkingssystem potensielt bidra til å markere en rømningsvei i et scenario som involverer pulverisert aerosolutladning. (...)

  For et komplett utvalg av fotoluminescerende løsninger som kan brukes i samsvar med denne anbefalingen, se kapittelet i denne katalogen (side 61 til 69).
  2017-11-07
  Er åpningsmekanismen på nødutgangsdørene ordentlig merket?
  I forbindelse med innføringen av NS 3926, Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk, og denne standardens implementering over hele landet ble det økt oppmerksomhet rundt etterlysende sikkerhetsskilt. Forståelig nok vektla standarden særlig lyssystemer for lav montering, som ved en brann kan lede det evakuerende personellet til nødutgangen på en effektiv måte. LLL-systemer (systemer for lav montering) er et viktig tiltak, men standarden fremhever også viktigheten av skilt for mellomhøy montering.
  2017-11-07
  Er åpningsmekanismen på nødutgangsdørene ordentlig merket?
  I forbindelse med innføringen av NS 3926, Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk, og denne standardens implementering over hele landet ble det økt oppmerksomhet rundt etterlysende sikkerhetsskilt. Forståelig nok vektla standarden særlig lyssystemer for lav montering, som ved en brann kan lede det evakuerende personellet til nødutgangen på en effektiv måte. LLL-systemer (systemer for lav montering) er et viktig tiltak, men standarden fremhever også viktigheten av skilt for mellomhøy montering.

  I dag ønsker vi å sette fokus på en svært aktuell skiltserie innenfor det store utvalget av skilt for mellomhøy montering – skilt for døråpningsmekanismer.

  Det finnes en rekk e typer mekanismer for åpning av dører og nødutgangsdører. Enkelte av disse, for eksempel skyvestenger, er påkrevd i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK 10) for bestemte rømningsveier. NS 3926 fremhever viktigheten av å merke døråpningsmekanismene med egnede etterlysende skilt som i en nødssituasjon umiddelbart forteller brukerne hvordan de åpner døren og kommer seg i sikkerhet, også i tilfeller der lyset er borte. Denne standarden sier følgende:

  7.5 Rømningsdører
  Åpne- og laseanordninger, og dørkarmer merkes i henhold til 5.9.1.
  (...)

  5.9.1 Merking av dører
  (...)

  Åpne- og laseanordninger pa rømningsdører skal identifiseres tydelig ved a merke dørhandtaket eller
  andre åpningsmekanismer pa døren (...)

  Markeringsskilt ved rømningsdører skal monteres pa vegg ved siden av beslaget for apning av dør. (...)

  Everlux leverer sikkerhetsskilt for døråpningsmekanismer av så å si enhver type:  Kontakt din lokale Everlux-forhandler og sørg for at døråpningsmekanismene dine blir riktig skiltet.
  Ikke nøl med å kontakte oss hvis du trenger mer informasjon om skilt for døråpningsmekanismer eller andre skiltløsninger, vi bistår gjerne med teknisk veiledning.

  next page